THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ

 • AN01813_Cover_2.indd

  Air Circuit Breakers – ACB

  Máy cắt không khí 3WL (AC và DC)
  3WL Air circuit breaker for system protection

  • Gồm có 3 size: I, II, III
  • Dòng định mức đến 6300A
  • Điện áp vận hành: 690/1000/1150 V
  • Khả năng cắt ngắn mạch ở 500V lên đến  150kA
  • Dạng cố định và dạng có thể kéo ra
  • Có tích hợp rơ le bảo vệ và truyền thông thông minh
 • AN01813_Cover_2.indd

  Fuse Systems

 • izm6

  IZMX-ACB- A Smart ACB

  Máy cắt không khí  IZMX16/IZMX40

  • Dòng định mức đến: 4000A
  • Điện áp vận hành: 690 V
  • Khả năng cắt ngắn mạch ở 400V lên đến  105kA
  • Dạng cố định và dạng có thể kéo ra
  • Có tích hợp rơ le bảo vệ và truyền thông thông minh PXR trip Unit
  • Truyền thông, giám sát vận hành thông minh
 • AN01813_Cover_2.indd

  Measuring Devices and Power Management

  Measuring Devices and Power Monitoring: Thiết bị đo và hiển thị

  • Tiêu chuẩn:IEC 61557 , IEC 60255
  • Điện áp vận hành: 230V AC
  • Giá trị đo: U,I,S,P,Q,LF…
  • 5TE6 REG socket outlets up to 16 A
 • AN01813_Cover_2.indd

  Miniature Circuit Breakers – MCB

  Áp tô mát loại nhỏ – MCB

  • Tiêu chuẩn:IEC/EN 60898 , EN 60947-2
  • Dòng định mức đến 125A
  • Điện áp định mức: 230/400V AC
  • Icu lên đến 15kA
  • Chức năng:Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
  • Linh kiện mở rộng lựa chọn riêng biệt
 • AN01813_Cover_2.indd

  Molded Case Circuit Breakers – MCCB

  Áp tô mát-MCCB-3VT

  • Tiêu chuẩn:IEC/EN 60947-2
  • Dòng định mức đến 1600A
  • Điện áp vận hành: 690V
  • Khả năng cắt ngắn mạch ở 415V lên đến 65kA

  Áp tô mát-MCCB-SENTRON 3VL

  • Tiệu chuẩn:IEC/EN 60947-1 , IEC/EN 60947-2 , DIN VDE 0660-100&101
  • Dòng định mức đến 1600A
  • Điện áp vận hành: 415/440/690V AC
  • Khả năng cắt ngắn mạch lên đến 100kA
  • Dạng cố định,rút kéo,plug-in
  • Có khả năng truyền thông
 • AN01813_Cover_2.indd

  Monitoring Devices

  Monitoring Devices: Màn hình

  • Tiêu chuẩn:IEC 60947 , IEC 60255
  • Công tắc chuyển
  • Thiết bị giám sát các giá trị điện năng
  • Thiết bị giám sát cho hệ thống và thiết bị
  • Sạc điều khiển
 • AN01813_Cover_2.indd

  Overvoltage Protection Devices

  Lightning arresters: Overvoltage Protection Devices

  • Tiêu chuẩn:IEC 61643-11
  • Điện áp định mức: 240/415V AC
  • Dòng chịu dựng xung sét lên đến: 75/100 kA
  • Cấp điện áp bảo vệ lên đến: 5kV
 • AN01813_Cover_2.indd

  Residual Current Protective Devices – RCCB

  Áp tô mát chống dòng rò – RCCB

  • Tiêu chuẩn:IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10) , IEC 61008-2-1 (VDE 0664-11), IEC/EN 61009-1 , IEC/EN 61009-2-1 , IEC/EN 61543 (VDE 0664-20,21,30)
  • Dòng định mức đến 63A
  • Điện áp định mức: 230/400V AC
  • Dòng rò lên đến 500mA
 • emergencystop-siemens

  Switch Disconnectors

  Switch Disconnectors: Dao cắt

  • Tiêu chuẩn:IEC 60947
  • Điện áp vận hành: 690V AC
  • Switch Disconnectors up to 1600A
  • Switch Disconnectors with fuses up to 800A
  • Fuse Switch Disconnectors up to 2000A
 • AN01813_Cover_2.indd

  Switching Devices

  Switching Devices:

  • Tiêu chuẩn:IEC 60947 , IEC 60669
  • Điện áp vận hành: 230/400V AC
  • Dòng điện vận hành lên đến: 63 A
 • AN01813_Cover_2.indd

  Transformers, Bells and Socket Outlets

  Transformers, Power Supply Units and Socket Outlet

  • Tiêu chuẩn:IEC 61558
  • Điện áp vận hành: 230V AC
  • 4AC3 bell transformers up to 18 VA
  • 4AC3 safety transformers up to 63 VA
  • 4AC2 power supply units up to 8.4 W
  • 5TE6 REG socket outlets up to 16 A