Air Circuit Breakers – ACB


Air Circuit Breakers – ACB

Máy cắt không khí 3WL (AC và DC)
3WL Air circuit breaker for system protection

 • Gồm có 3 size: I, II, III
 • Dòng định mức đến 6300A
 • Điện áp vận hành: 690/1000/1150 V
 • Khả năng cắt ngắn mạch ở 500V lên đến  150kA
 • Dạng cố định và dạng có thể kéo ra
 • Có tích hợp rơ le bảo vệ và truyền thông thông minh

ĐẶC TÍNH

  - Gồm có 3 size: I, II, III
  - Dòng định mức đến 6300A
  - Điện áp vận hành: 690/1000/1150 V
  - Khả năng cắt ngắn mạch ở 500V lên đến  150kA
  - Dạng cố định và dạng có thể kéo ra
  - Có tích hợp rơ le bảo vệ và truyền thông thông minh.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Không có tài liệu.
Không có video.