Tủ 8DB10


Placeholder

Tủ 8DB10

 • Điện áp đến 40.5 kV, 40 kA (3s), thanh cái 5000 A, phát tuyến 2500 A
 • Dạng tủ
 • Thanh cái đôi
 • Cách điện bằng Gas
 • Tủ dạng kín
 • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

(Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

ĐẶC TÍNH

  - Điện áp đến 40.5 kV, 40 kA (3s), thanh cái 5000 A, phát tuyến 2500 A
  - Dạng tủ
  - Thanh cái đôi
  - Cách điện bằng Gas
  - Tủ dạng kín
  - Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  - Tủ độc lập với môi trường
  - Tủ rất nhỏ gọn - Compactness 
  - Tủ không cần bảo trì bảo dưỡng - Maintenance-free
  - An toàn cho con người - Personal Safety 
  - An toàn và tin cậy cho người vận hành- Security of Operation, Reliability 
  - Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu