Tủ 8DJH36


Tủ 8DJH36

 • Điện áp đến 36kV
 • Chịu đựng dòng ngắn mạch đến 20kA
 • Dòng điện lên đến 630A
 • Thanh cái đơn
 • Được thử nghiệm điển hình
 • Dạng tủ Độc lập với môi trường
 • Không cần bảo trì bảo dưỡng Thiết kế dạng đơn thể hoặc dạng khối Không cần thao tác liên quan đến Gas Lắp đặt dễ dàng và nhanh gọn

(Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

ĐẶC TÍNH

  - Điện áp đến 36kV
  - Chịu đựng dòng ngắn mạch đến 20kA
  - Dòng điện lên đến 630A
  - Thanh cái đơn
  - Được thử nghiệm điển hình
  - Dạng tủ Độc lập với môi trường
  - Không cần bảo trì bảo dưỡng Thiết kế dạng đơn thể hoặc dạng khối Không cần thao tác liên quan đến Gas Lắp đặt dễ dàng và nhanh gọn

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu