Tủ NXPLUS C


Tủ NXPLUS C

 • Điện áp đến 15kV, 31.5 kA, thanh cái 2500 A busbar, phát tuyến 2500 A
 • Điện áp đến 24kV, 25 kA, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2000 A
 • Dạng tủ
 • Than cái đơn
 • Cách điện bằng Gas
 • Tủ dạng kín
 • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

(Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

ĐẶC TÍNH

  • Điện áp đến 15kV, 31.5 kA, thanh cái 2500 A busbar, phát tuyến 2500 A
  • Điện áp đến 24kV, 25 kA, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2000 A
  • Dạng tủ
  • Than cái đơn
  • Cách điện bằng Gas
  • Tủ dạng kín
  • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  - Tủ độc lập với môi trường
  - Tủ rất nhỏ gọn
  - Tủ không cần bảo trì bảo dưỡng
  - An toàn cho con người
  - An toàn và tin cậy cho người vận hành
  - Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu