Tủ SIMOPRIME A4


Tủ SIMOPRIME A4

 • Điện áp đến 24 kV, 25 kA/3s, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2500 A
 • Dạng tủ
 • MetalThanh cái đơn
 • Cách điện bằng Không Khí
 • Dòng chịu đựng ngắn mạch đến 25kA/3sAn toàn cho người vận hành với hệ thống khóa liên động thông minh
 • Máy cắt được kéo ra đẩy vào dễ dàng mà không cần cắt điện
 • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

(Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

ĐẶC TÍNH

  - Điện áp đến 24 kV, 25 kA/3s, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2500 A
  - Dạng tủ
  - Metal Thanh cái đơn
  - Cách điện bằng Không Khí
  - Dòng chịu đựng ngắn mạch đến 25kA/3sAn toàn cho người vận hành với hệ thống khóa liên động thông minh
  - Máy cắt được kéo ra đẩy vào dễ dàng mà không cần cắt điện
  - Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

  - Test

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  - An toàn cho con người
  - An toàn và tin cậy cho người vận hành
  - Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu