Đồng phục Công ty TNHH Điện Sài Gòn

Đồng phục Công ty TNHH Điện Sài Gòn

Từ ngày 25/05/2016, Công ty ban hành mẫu đồng phục mới theo bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty như sau

  • Đồng phục nam: gồm 2 loại: áo thun và đồng phục công sở

  • Đồng phục nữa: gồm 3 loại: áo thun và đồng phục công sở

  • Đồng phục cho công nhân ở nhà xưởng và ở công trường

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *