THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG THẾ

 • Placeholder

  Dao cắt Tải

 • AN01813_Cover_2.indd

  Recloser

 • AN01813_Cover_2.indd

  Tủ 8DB10

  • Điện áp đến 40.5 kV, 40 kA (3s), thanh cái 5000 A, phát tuyến 2500 A
  • Dạng tủ
  • Thanh cái đôi
  • Cách điện bằng Gas
  • Tủ dạng kín
  • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

 • AN01813_Cover_2.indd

  Tủ 8DJH

  Tủ cách điện bằng Gas cho hệ thống phân phối thứ cấp

  • Điện áp đến 24kV
  • Chịu đựng dòng ngắn mạch đến 25kA (17,5kV) và 20kA ở 24kV
  • Dòng điện lên đến 630A Thanh cái đơn Được thử nghiệm điển hình
  • Dạng tủ
  • Độc lập với môi trường
  • Không cần bảo trì bảo dưỡng Thiết kế dạng đơn thể hoặc dạng khối Không     cần thao tác liên quan đến Gas Lắp đặt dễ dàng và nhanh gọn

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

 • Tủ 8DJH36

  Tủ 8DJH36

  • Điện áp đến 36kV
  • Chịu đựng dòng ngắn mạch đến 20kA
  • Dòng điện lên đến 630A
  • Thanh cái đơn
  • Được thử nghiệm điển hình
  • Dạng tủ Độc lập với môi trường
  • Không cần bảo trì bảo dưỡng Thiết kế dạng đơn thể hoặc dạng khối Không cần thao tác liên quan đến Gas Lắp đặt dễ dàng và nhanh gọn

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

 • AN01813_Cover_2.indd

  Tủ NXPLUS C

  • Điện áp đến 15kV, 31.5 kA, thanh cái 2500 A busbar, phát tuyến 2500 A
  • Điện áp đến 24kV, 25 kA, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2000 A
  • Dạng tủ
  • Than cái đơn
  • Cách điện bằng Gas
  • Tủ dạng kín
  • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

 • nguyenhienbg

  Tủ SIMOPRIME A4

  • Điện áp đến 24 kV, 25 kA/3s, thanh cái 2500 A, phát tuyến 2500 A
  • Dạng tủ
  • MetalThanh cái đơn
  • Cách điện bằng Không Khí
  • Dòng chịu đựng ngắn mạch đến 25kA/3sAn toàn cho người vận hành với hệ thống khóa liên động thông minh
  • Máy cắt được kéo ra đẩy vào dễ dàng mà không cần cắt điện
  • Thử nghiệm theo chuẩn IEC 62 271-200 tại nhà máy

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

 • AN01813_Cover_2.indd

  Tủ SIMOSEC

  Tủ cách điện bằng không khí cho hệ thống phân phối thứ cấp

  • Điện áp đến 24kV, 25kA, thanh cái 1250A, phát tuyến 1250A
  • Loại tủ
  • Thanh cái đơn
  • Cách điện bằng không khí kết hợp với cách điện bằng khí gas cho thiết bị đóng cắt
  • Được thử nghiệm tại nhà máy theo tiêu chuẩn IEC 62271-200

  (Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)