Air Circuit Breakers – ACB


Air Circuit Breakers – ACB

3WL Air circuit breaker for system protection

 • 3 sizes : I, II, III
 • Rated current in up to 6300A
 • Rated operational voltage Ue: 690/1000/1150 V
 • Rated ultimate short-circuit breaking capacity at 500 V AC up to 150kA
 • Fixed mounted and Draw-out type.
 • Protection relay and intelligent communication integrated

SPECIFICATION

  - Gồm có 3 size: I, II, III
  - Dòng định mức đến 6300A
  - Điện áp vận hành: 690/1000/1150 V
  - Khả năng cắt ngắn mạch ở 500V lên đến  150kA
  - Dạng cố định và dạng có thể kéo ra
  - Có tích hợp rơ le bảo vệ và truyền thông thông minh.

CUSTOMER BENEFIT

Nothing Found
Nothing Found