Measuring Devices and Power Management


Measuring Devices and Power Management

Measuring Devices and Power Monitoring: Thiết bị đo và hiển thị

  • Tiêu chuẩn:IEC 61557 , IEC 60255
  • Điện áp vận hành: 230V AC
  • Giá trị đo: U,I,S,P,Q,LF…
  • 5TE6 REG socket outlets up to 16 A

ĐẶC TÍNH

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu