Tủ Power Xpert UX


Tủ Power Xpert UX

 1. Thông số kỹ thuật chính.
  – Điện áp đến 24 kV, 25 kA/3s, thanh cái 4000 A, phát tuyến 2500 A.
  – Dạng tủ: Metal Clad, IAC AFLR
  – Thanh cái đơn, bọc cách điện.
  – Cách điện: bằng không khí + solid (cách điện rắn)
  – Dòng chịu đựng ngắn mạch đến 31.5kA/3s. An toàn cho người vận hành với hệ thống khóa liên động thông minh
  – Máy cắt được kéo ra đẩy vào dễ dàng mà không cần cắt điện
  – Thử nghiệm xuất xưởng theo chuẩn IEC 62 271-200.
 2. Sản phẩm được Type Test hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn IEC 62271-200.

(Chi tiết kỹ thuật vui lòng xem kỹ trong Catalog sản phẩm)

ĐẶC TÍNH

  1. Công nghệ tủ điện không sử dụng khí SF6 (SF6 Free)
  2. Thông số kỹ thuật chính.
   - Điện áp đến 24 kV, 25 kA/3s, thanh cái 4000 A, phát tuyến 2500 A.
   - Dạng tủ: Metal Clad, IAC AFLR
   - Thanh cái đơn, bọc cách điện.
   - Cách điện: bằng không khí + solid (cách điện rắn)
   - Dòng chịu đựng ngắn mạch đến 31.5kA/3s. An toàn cho người vận hành với hệ thống khóa liên động thông minh
   - Máy cắt được kéo ra đẩy vào dễ dàng mà không cần cắt điện
   - Thử nghiệm xuất xưởng theo chuẩn IEC 62 271-200.
  3. Sản phẩm được Type Test hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn IEC 62271-200.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  - An toàn cho con người
  - An toàn và tin cậy cho người vận hành
  - Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

   

PowerXpert-UX-Safe-Reliable-MV-Switchgear.pdf -
Brochure-Power-Xpert-UX-24_BR022008_EN.pdf -