Residual Current Protective Devices – RCCB


Residual Current Protective Devices – RCCB

Áp tô mát chống dòng rò – RCCB

  • Tiêu chuẩn:IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10) , IEC 61008-2-1 (VDE 0664-11), IEC/EN 61009-1 , IEC/EN 61009-2-1 , IEC/EN 61543 (VDE 0664-20,21,30)
  • Dòng định mức đến 63A
  • Điện áp định mức: 230/400V AC
  • Dòng rò lên đến 500mA

ĐẶC TÍNH

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu