Dao cắt Tải


Dao cắt Tải

ĐẶC TÍNH

  • Điện áp định mức: 24kV, 36kV
  • Dòng điện định mức: 630A
  • Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức: 20kA/3s, 25kA/s
  • Khả năng chịu điện áp xung: 125kV
  • Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 62271-200
  • Lắp đặt trên trụ.
  • Có thể giám sát điều khiển bằng SCADA (Option)

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

  • Điện áp định mức: 24kV, 36kV
  • Dòng điện định mức: 630A
  • Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức: 20kA/3s, 25kA/s
  • Khả năng chịu điện áp xung: 125kV
  • Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 62271-200
Manuale-IM6-PM_IT-FR-EN_rev.-06-2016.pdf -