Overvoltage Protection Devices


Overvoltage Protection Devices

Lightning arresters: Overvoltage Protection Devices

  • Tiêu chuẩn:IEC 61643-11
  • Điện áp định mức: 240/415V AC
  • Dòng chịu dựng xung sét lên đến: 75/100 kA
  • Cấp điện áp bảo vệ lên đến: 5kV

ĐẶC TÍNH

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu